วิธีการสั่งซื้อปูนอินทรีคอนกรีต ปูนคอนกรีตผสมเสร็จ มี 3 ขั้นตอนดังนี้:

1. โทรสอบถามที่หมายเลข

ฝ่ายขาย 080-6768889, 098-7502683-4

ฝ่ายบริการลูกค้า 052-000434

ไอดี Line: dskmaterial

2. แจ้งการใช้งานคอนกรีตผสมเสร็จ

  • ชื่อลูกค้า / บริษัท
  • ชื่อโครงการก่อสร้าง / สถานที่จัดส่ง / ไซต์งาน / ผู้ติดต่อ
  • ส่งแผนที่สำหรับจัดส่งทางไลน์หรือแจ้งทางโทรศัพท์ให้เราเปิดไซต์งานใหม่
  • ระบุประเภทคอนกรีตและการใช้งาน
  • ปริมาณคอนกรีตที่ต้องการใช้
  • วันและเวลาที่จะใช้คอนกรีต
  • แจ้งความต้องการพิเศษต่างๆ

3. ชำระเงินและยืนยันการชำระเงิน

  • ชำระด้วยเงินสดที่หน้าร้าน
  • ชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย กระแสรายวัน ชื่อบัญชี บจ.ดอยสะเก็ดไม้แบบ เลขที่บัญชี 055-8-40459-0
  • แจ้งยืนยันการชำระเงินทางไลน์

* เพื่อรับประกันว่าจะได้คอนกรีตผสมเสร็จตรงตามเวลา ควรสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน