สำนักงานใหญ่ 140/13 หมู่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

โทร. 052-000434, 080-6768889, 098-7502683-4