สำนักงานใหญ่ 140/13 หมู่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

โทร. 080-6768889, 098-7502683, 098-7502684, 089-7553565